Wat het die Algemene Sinode van 2016 gesing?

Die opdrag aan die begeleidingspan was om so akkommoderend as moontlik te wees.  Die sinodegangers moes in aanbidding gelei word, terwyl hulle ook blootgestel word aan die verskeidenheid van musikale skatte in die Liedboek, op www.flam.co.za en www.vonkk.co.za

Die verskillende aanbieders van die oggend- en aandwydings kon hulle eie liedere kies. 

Die volgende liedere is deur die loop van die week gebruik:

 

LB169  Heilig, heilig, heilig

LB200  U goedheid Heer

LB202 Prys Hom, die Hemelvors.

LB214 Here, ons sal U loof  (ook F140) 

LB240  Heiland as in ootmoed stil

LB396  Aanskou die Heiland

LB411  Kom almal laat jul stem verrys

LB421  Die Here Jesus lewe

L475  Allerhoogste Hemelvader

LB524  God roep ons om met Woord en daad

LB542  Jesus, ons loof U  (ook F404)

 

 

F010  Jesus alles gee ek U

F057  Oorwinningslied

F058  Skeppergees

F092  Seën ons Here God

F124  Agnus Dei

F183  My hulp is van U Heer

F206  Ons glo

F211  Ons buig neer

F318  Nader tot die Here

F353 Here, heilige Here

F387  Hier is U Kerk

F390 Hemelvader, ek aanbid U

F440  Helderlig

F465  U’s my God

F528  Onse Vader  (U liefde is ’n skuilplek) 

 

 

VONNK038 Here ons God as ons nou huis toe gaan

VONKK070  Abba Vader  (Doksologie)

VONKK159  Here ons dink aan Afrika

VONKK095  Daar is niemand soos U Here

VONKK200  Daar is ’n Verlosser

VONKK277  U is die lig wat in die donker skyn

 

 

Author: Faani Engelbrecht

Share This Post On