Wat het die Algemene Sinode van 2016 gesing?
Nov09

Wat het die Algemene Sinode van 2016 gesing?

Die opdrag aan die begeleidingspan was om so akkommoderend as moontlik te wees.  Die sinodegangers moes in aanbidding gelei word, terwyl hulle ook blootgestel word aan die verskeidenheid van musikale skatte in die Liedboek, op www.flam.co.za en www.vonkk.co.za Die verskillende aanbieders van die oggend- en aandwydings kon hulle eie liedere kies.  Die volgende liedere is deur die loop van die week gebruik:   LB169  Heilig, heilig, heilig LB200  U goedheid Heer LB202 Prys Hom, die Hemelvors. LB214 Here, ons sal U loof  (ook F140)  LB240  Heiland as in ootmoed stil LB396  Aanskou die Heiland LB411  Kom almal laat jul stem verrys LB421  Die Here Jesus lewe L475  Allerhoogste Hemelvader LB524  God roep ons om met Woord en daad LB542  Jesus, ons loof U  (ook F404)     F010  Jesus alles gee ek U F057  Oorwinningslied F058  Skeppergees F092  Seën ons Here God F124  Agnus Dei F183  My hulp is van U Heer F206  Ons glo F211  Ons buig neer F318  Nader tot die Here F353 Here, heilige Here F387  Hier is U Kerk F390 Hemelvader, ek aanbid U F440  Helderlig F465  U’s my God F528  Onse Vader  (U liefde is ’n skuilplek)      VONNK038 Here ons God as ons nou huis toe gaan VONKK070  Abba Vader  (Doksologie) VONKK159  Here ons dink aan Afrika VONKK095  Daar is niemand soos U Here VONKK200  Daar is ’n Verlosser VONKK277  U is die lig wat in die donker skyn  ...

Read More